Własna pracownia tomografii komputerowej!

Wśród punktów planu naprawczego sokólskiego szpitala jest własna pracownia tomografii komputerowej i POZ. Rada Społeczna SP ZOZ w Sokółce chce rozszerzyć działalność placówki o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie utworzenia pracowni tomografii komputerowej i POZ

– W celu wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce w sprzęt i aparaturę niezbędną do spełnienia wymogów określonych przepisami prawa oraz warunkami realizacji świadczeń określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niezbędne jest posiadanie pracowni tomografii komputerowej – referowała na sesji Rady Powiatu Urszula Januszkiewicz, zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Sokółce.

Tomografia komputerowa to jedna z podstawowych metod diagnostycznych zaliczana do tzw. badań obrazowych, która wykorzystuje technologie komputerowe i urządzenia rentgenowskie do tworzenia przekrojowych obrazów ciała. Obrazy te dostarczają bardziej szczegółowych informacji niż zwykłe obrazy rentgenowskie. Tomografia komputerowa jest badaniem dokładniejszym, bezbolesnym, nieinwazyjnym i krótkotrwałym.

– Obecnie szpital korzysta z prywatnej tomografii komputerowej, w której zresztą pracują też nasi radiolodzy, jednak teraz chcemy z własnej studni wodę pić. To my chcemy mieć kontrakt z NFZ i posiadać własny tomograf. Zwiększymy tym przychód szpitala. Mamy na to przygotowane i wyremontowane pomieszczenie a także lekarza, którego chcielibyśmy zatrudnić – wyjaśnił Starosta Sokólski.

Dodał, że udało się pozyskać tomograf komputerowy z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, za co bardzo podziękował Wojewodzie.

Sokólski szpital uzyskał również dostęp do dodatkowych pomieszczeń do prowadzenia nowej działalności, w związku z zakończeniem umowy najmu z podmiotem zewnętrznym. Pomieszczenia te mogłyby być wykorzystane do zapewnienia mieszkańcom Powiatu Sokólskiego świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ.

– Zakład jest przygotowany i jest w stanie spełnić wszystkie wymogi NFZ w zakresie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą podstawowa opieka zdrowotna – mówiła Urszula Januszkiewicz.

Piotr Rećko podkreślił, że punktów Podstawowej Opieki Zdrowotnej nigdy nie jest za wiele, a ten w szpitalu byłby jedynie z korzyścią dla mieszkańców powiatu sokólskiego.

– Tym bardziej, że mamy naprawdę wielu, dobrych lekarzy, którzy mogliby świadczyć tam swoje usługi. A pacjentów jest naprawdę dużo – dodał.

Uchwały zostały przyjęte.

Sylwia Matuk

Fot. Jarosław Stasiulewicz

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top