Wniosek Powiatu Sokólskiego o udzielenie wsparcia w roku 2024 w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3” został pozytywnie rozpatrzony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Z radością informujemy, że wniosek Powiatu Sokólskiego o udzielenie wsparcia w roku 2024, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3” został pozytywnie rozpatrzony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W związku z powyższym 5 szkół prowadzonych przez Powiat Sokólski otrzyma wsparcie finansowe, tj.

1) Zespół Szkół w Sokółce, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce – 12 000,00 zł,

2) Zespół Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Sokółce – 3 000,00 zł,

3) Zespół Szkół w Suchowoli, Technikum w Suchowoli – 4 000,00 zł,

4) Zespół Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Białostockiej – 12 000,00 zł,

5) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, Przedszkole Specjalne w Sokółce – 1 500,00 zł.

Łączna wartość dofinansowania to 32 500,00 zł, przy czym Powiat Sokólski musi zapewnić wkład własny w łącznej wysokości 8 125,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 40 625,00 zł.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, biblioteki szkolne zostaną wyposażone w nowości wydawnicze, e-booki, oprogramowania dla bibliotek, sprzęt komputerowy oraz nowe elementy wyposażenia. Ponadto w bibliotekach będą odbywać się wydarzenia promujące czytelnictwo.

Powiat Sokólski już od kilku lat sukcesywnie rozwija biblioteki za pomocą środków przyznanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W 2023 roku otrzymaliśmy kwotę 28 000,00 zł na doposażenie bibliotek w:

1) Zespole Szkół w Suchowoli, Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli,

2) Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Białostockiej,

3) Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Technikum nr 1 w Sokółce.

W 2022 roku otrzymaliśmy kwotę 27 000,00 zł na doposażenie bibliotek w:

1) Zespole Szkół w Sokółce, Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Sokółce,

2) Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce, Technikum Nr 2 w Sokółce,

3) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, Szkole Podstawowej Specjalnej w Sokółce.

W 2020 roku otrzymaliśmy kwotę 11 670,29 zł na doposażenie bibliotek w:

1) Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Technikum Nr 1 w Sokółce,

2) Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce, Branżowej Szkole I stopnia w Sokółce.

W 2019 roku otrzymaliśmy kwotę 2 480,00 zł na doposażenie bibliotek w:

1) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, Szkole Podstawowej Specjalnej w Sokółce.

W 2017 roku otrzymaliśmy kwotę 12 000,00 zł na doposażenie bibliotek w:

1) Zespole Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce, Technikum Nr 2 w Sokółce.

W 2016 roku otrzymaliśmy kwotę 12 000,00 zł na doposażenie bibliotek w:

1) Zespole Szkół w Sokółce, Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Sokółce.

Dzięki środkom pozyskanym przez Powiat Sokólski biblioteki szkolne na przełomie lat wzbogaciły i zaktualizowały księgozbiory o najchętniej wybierane przez czytelników pozycje literatury współczesnej. Wpłynęło to na wzrost wypożyczeń oraz budowanie nawyków czytelniczych wśród uczniów.

Paulina Bancerek

Referat Oświaty

Wydział Spraw Społecznych

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top