Wokół parku podworskiego de Virionów w Krynkach zaczyna się sporo dziać📣🌳🌷

– Osoby, którym zależy na poprawie stanu w jakim znajduje się Stary Park w Krynkach, utworzyły społeczną Radę Starego Parku. Takie rady działają przy innych zabytkowych parkach. Jest to organ nieformalny. Misją Rady jest m.in.: 🌳planowanie i wykonywanie prac konserwatorskich przy współpracy z Miasto i Gmina Krynki oraz Konserwatorem Zabytków, 📣promocja obiektu, 🌳przygotowanie wizji zarządzania parkiem – pisze do nas Monika Piktel ze Społecznej Rady Starego Parku w Krynkach.

Pierwsze spotkanie Rady, urzędników Gminy i radnych odbyło się już w październiku, w Urzędzie Miejskim w Krynkach. Wówczas przedyskutowano szereg propozycji i pomysłów, m.in.:

🌳📣 potrzebę kontynuacji doraźnych prac mających na celu poprawę stanu drzewostanu. Polegać one mają na: odsłanianiu starych drzew, wycince obcych gatunków drzew, zakładaniu wiązań na drzewa które mogą się złamać;

🌳📣 możliwość współpracy przy aplikowaniu o środki na realizację projektów w obrębie Starego Parku;

🌳📣 potrzebę wypracowania wizji parku, w tym długoterminowych celów które chcemy osiągnąć. Wizja powinna być wypracowana w konsultacji z mieszkańcami;

🌳📣 potrzebę pozostawiania martwych, wywróconych lub złamanych przez wiatr drzew. W innych parkach, np. w centrum Białegostoku takie podejście jest standardem;

🌳📣 zwrócono uwagę na potrzebę ustawienia tablic informujących o ryzyku związanym z przebywaniem w obiekcie podczas wietrznej pogody.

📣👱‍♀️🧔👵 Kontynuacją tych działań jest przeprowadzenie diagnozy wśród mieszkańców gminy Krynki.

🌳📣 Każdy chętny może wypełnić krótką anonimowa ankietę i pomóc w określeniu potrzeb i problemów Starego Parku wg swoich odczuć❣️

📣 DO MIESZKAŃCÓW GMINY KRYNKI❣️

Poniżej załączamy link do ANKIETY DIAGNOSTYCZNEJ dotyczącej parku dworskiego de Virionów w Krynkach (potocznie zwanego Starym Parkiem)

.https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfEswpGSQV…/viewform…

Przekazujemy pozdrowienia od Społecznej Rady Starego Parku w Krynkach 🫶👋

Opr. Patrycja A. Zalewska

Fot. J. Jakóbczak

#Krynki #PowiatSokólski #parkdeVirionów

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top