Wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych w Sokółce

W okresie wrzesień – listopad 2022 r. Patron Grupy Nieformalnej – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w Sokółce realizuje inicjatywę lokalną pn. „Wsparcie merytoryczne otoczenia osób niepełnosprawnych”. Celem projektu było przeprowadzenie szkolenia dla rodziców osób niepełnosprawnych, opiekunów i kadry bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Wielu rodziców nie ma żadnego przygotowania do wychowania i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami. Problemy, z jakimi muszą się zmierzyć, wychowując dziecko niepełnosprawne, często przerastają ich możliwości i kompetencje rodzicielskie. Potrzebne jest wsparcie merytoryczne specjalistów, którzy udzielą wskazówek do pracy z ich dziećmi i wspomogą proces wychowawczy.

Problemem pojawiającym się w życiu każdego rodzica wychowującego dziecko z niepełnosprawnością jest okres dojrzewania i wkraczanie w sferę seksualności. Radzenie sobie z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi dzieci niepełnosprawnych to poważny problem w życiu rodziców. Wśród nich pojawia się dyskusja, jak poradzić sobie z tą sferą życia dzieci, które podlegają tym samym fizycznym i hormonalnym przemianom, jak ich rówieśnicy, z tą różnicą, że potrzebują większego wsparcia, aby je zrozumieć, zaakceptować i kontrolować, ponieważ z powodu niepełnosprawności intelektualnej tej kontroli nie mogą uruchomić. Rodzice oczekują pomocy w formie konkretnej porady dotyczącej radzenia sobie z nieakceptowanymi społecznie zachowaniami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem. Rodzice boją się o swoje dzieci ze względu na ryzyko wykorzystania seksualnego, ponieważ cechuje je łatwowierność, naiwność, a przy tym potrzeba bliskości.

3 listopada 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce Grupa Nieformalna utworzona przez rodziców i nauczycieli ze Stowarzyszeniem „Pod Skrzydłami” zorganizowały szkolenia dla rodziców i nauczycieli na temat „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych osób z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem”. Szkolenie przeprowadziła dr Izabela Fornalik z Warszawy. Prowadząca szkolenie dr Izabela Fornalik to znana w środowisku sokólskim pedagog specjalna, seksuolog i psychoterapeutka pracująca od kilkudziesięciu lat z osobami z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Doświadczona wykładowczyni realizowała lub nadal realizuje zajęcia dydaktyczne na licznych uczelniach w Polsce. To autorka licznych publikacji dotyczących problematyki seksualności osób niepełnosprawnych.

Szkolenie odbywało się w dwóch grupach: rodzice i opiekunowie prawni oraz nauczyciele pracujący z osobami z niepełnosprawnościami. Podczas szkoleń uczestnicy wymienili się doświadczeniami na temat sposobów radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z seksualności osób niepełnosprawnych i otrzymali praktyczne wskazówki w zakresie profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych osób z niepełnosprawnościami. Nauczyciele w dalszej pracy pedagogicznej i rodzice w pracy opiekuńczo-wychowawczej w domu wykorzystają wiedzę uzyskaną podczas szkolenia w rozwiązywaniu problemów.

Inicjatywa została dofinansowana w ramach projektu „Podlaskie Lokalnie 2021-2023” ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023.

Dziękujemy Panu Piotrowi Rećko, Staroście Sokólskiemu, i Zarządowi Powiatu Sokólskiego oraz Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce za zwolnienie z opłat za najem pomieszczeń na realizację projektu i wsparcie w jego realizacji.

Zarząd Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w Sokółce

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry