Z outsidera na lidera

Blok, który straszył, jest teraz najładniejszym blokiem w Sokółce – tak uważają również sami wykonawcy.
“Szanowni Państwo dzisiaj oddajemy do użytku po termomodernizacji nasz blok mieszkalny przy szpitalu. Jest to blok powiatowy, mieszkają w nim głównie pracownicy szpitala i jednostek powiatowych. Długo czekaliśmy na środki unijne o które się staraliśmy. Udało nam się pozyskać 85% dofinansowania do tej inwestycji. 2 100 000 to jest wartość całego przedsięwzięcia – termomodernizacja kompleksowa (ocieplenie ścian, wymiana okien, systemu grzewczego, fotowoltaika, zagospodarowanie całego terenu wokół budynku łącznie z parkingiem i drogą wewnętrzną. To jest bardzo ważna inwestycja, potrzebna inwestycja, bo ten blok straszył. Nie był modernizowany od wielu lat. Teraz będzie on pięknie służył naszym mieszkańcom. Dziękuję z całego serca Powiatowemu Zarządowi Dróg za nadzór nad realizacją inwestycji z ramienia Zarządu Powiatu Sokólskiego. Dziękuję wykonawcy – firmie Kruder Budownictwo Sp. z o.o. i wszystkim podwykonawcom, którzy realizowali tę inwestycję, bo została bardzo dobrze wykonana, podkreślam – w trudnych, pandemicznych warunkach. Serdecznie wszystkim dziękuję, możemy „odfajkować” kolejną inwestycję zrealizowana przez Powiat Sokólski.” – mówił Starosta Sokólski podczas dzisiejszego odbioru technicznego bloku.
W odbiorze technicznym uczestniczyli: Inwestor – Starosta Sokólski Piotr Rećko, Odbierająca – Naczelnik Wydziału Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce Michał Rećko, Kierownik Referatu Administracyjnego w Starostwie Powiatowym w Sokółce Ewa Borys, Prezes Kruder Budownictwo Sp. z o.o. Robert Wyszyński, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branża budowlana) Łukasz Raciborski, Kierownik Budowy Andrzej Dziemianowicz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branża elektryczna) Robert Żelazko, Kierownik robót (branża elektryczna) Roman Klimiuk, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branża sanitarna) Dorota Roszkowska, Kierownik robót (branża sanitarna) Robert Dąbrowski, Koordynator projektu Krystyna Kucharewicz – Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce.
Projekt „Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego” współfinansowany przez Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego w osobach:
Starosta Sokólski Piotr Rećko, Wicestarosta Sokólski Jerzy Białomyzy, Bożena Jolanta Jelska-Jaroś, Kazimierz Łabieniec, Romuald Gromacki.

Cel projektu: poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym.

Całkowity koszt realizacji zadania: 2 298 013,13 zł
w tym:
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 85%
Zakres robót:
Roboty rozbiórkowe
Termomodernizacja dachu
Termomodernizacja ścian zewnętrznych
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
Modernizacja instalacji elektrycznej
Instalacja fotowoltaiczna
Modernizacja instalacji odgromowej
Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Patrycja A. Zalewska

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry