Z XL Sesji Rady Powiatu Sokólskiego

Podczas XL Sesji Rady Powiatu Sokólskiego Daniel Supronik, Dyrektor Wydziału Finansowego w Starostwie powiatowym w Sokółce zreferował punkt – Informacja Zarządu Powiatu Sokólskiego z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2022 r.

Rada Powiatu Sokólskiego uchwałą Nr XLVIII/303/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. uchwaliła budżet Powiatu Sokólskiego na rok 2022. Dochody ustalono na kwotę 116 486 735,12 zł, a wydatki na kwotę 126 354 285,97 zł. Ustalono także deficyt budżetowy na kwotę 9 867 550,85 zł, który planowano pokryć:

  • przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 260 755,79 zł,
  • przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 5 411 395,00 zł,
  • wolnymi środkami w kwocie 4 195 370,06 zł.

Całą informację z wykonania budżetu Powiatu Sokólskiego za I półrocze 2022 r. mogą Państwo przeczytać tutaj: https://ssl.esesja.pl/…/uzp_865_2022_inf_z_wykonania…

Opr. Patrycja A. Zalewska

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top