Zakończył się remont dąbrowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

– Niewiele placówek na Podlasiu może pochwalić się posiadaniem takich narzędzi diagnostycznych – mówiła z dumą Iwona Iwańczuk, dyrektor dąbrowskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oprowadzając gości po odświeżonych pomieszczeniach obiektu.Właśnie zakończył się remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, który umożliwił projekt „Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.Poradnia zyskała nie tylko nowy wygląd, umeblowanie ale również nowe wyposażenie diagnostyczne, dzięki czemu pracujący w niej specjaliści będą mogli skuteczniej diagnozować dzieci. – Realizacja tych projektów umożliwia nam rozszerzenie dotychczas prowadzonej działalności. Możemy przyjmować więcej dzieci. Specjalistyczna pomoc i prawidłowa diagnostyka poprawia prawidłowe funkcjonowanie dzieci. Ich rodzice stają się bardziej aktywni społecznie, mają więcej czasu na pracę i realizację swoich potrzeb. Poszerzone zostały również oferty terapeutyczne o innowacyjne metody. Jedną z metod jest na przykład trening słuchowy prowadzony za pomocą metody Tomatisa, która stosowana jest do rozwijania umiejętności językowych, komunikacyjnych oraz kreatywnych. Usprawnia koncentrację, poprawia ogólną postawę ciała i równowagę. Wzmacnia wiarę w samego siebie – podkreślała Iwona Iwańczuk.

Oprac. i foto. Marcin Pogorzelski

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top