Zaproszenie do konsultacji projektu

Zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Zarząd Powiatu Sokólskiego w dniu 10 października 2023 r. podjął Uchwałę nr 1204/2023 w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 11 października 2023 r. do dnia 25 października 2023 r.  

Wzór formularza zgłaszania uwag i opinii w wersji edytowalnej znajduje się poniżej.

Wydziałem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

Informacja w BIP:

http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/konkursyidotacje/wspolpracazorganizacjamipozarzadowymi/konsultacje/konsultacja-projektu-rocznego-programu-wspolpracy-powiatu-sokolskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-innymi-podmiotami-prowadzacymi-dzialalnosc-pozytku-publicznego-na-rok-2024.html

Agata Kiczuk

Wydział Spraw Społecznych

Referat Kultury, Sportu i Kultury Fizycznej

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top