Zaproszenie do składania ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zatrudni psychologa/psychoterapeutę na umowę zlecenie do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Suchowoli.

Realizacja usługi, o której mowa będzie świadczona w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży znajdujący się przy ul. Augustowskiej 2, 16-150 Suchowola.

Usługa obejmuje swoim zakresem następujące zadania:

  1. Świadczenie indywidualnych konsultacji psychologicznych mieszkańcom Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
  2. Udzielanie porad, których celem jest wsparcie mieszkańców Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
  3. Indywidualne diagnozowanie sytuacji w celu wspierania mieszkańców Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, określania form pomocy psychologicznej, w tym działań profilaktycznych.
  4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla osób dorosłych i dzieci.
  5. Motywowanie mieszkańców do kolejnych etapów działań.
  6. Prowadzenie dokumentacji – indywidualnych planów działania, kart pracy i innych niezbędnych dokumentów.

Za wykonanie usługi, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie
w wysokości 200 zł brutto za każdą faktycznie przepracowaną godzinę (słownie: dwieście 00/100 zł brutto), odpowiednio do potrzeb mieszkańców, nie więcej niż 4 godziny miesięcznie.

Oferty prosimy przesłać na adres e-mail: przetargi.pcpr@sokolka-powiat.pl lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, pokój nr 11, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top