Geografia powiatu sokólskiego

Ludność powiatu sokólskiego

Sokólszczyzna znajduje na wysokości 115 do 243 metrów nad poziomem morza. Przez jej falistą powierzchnię przechodzi  wododział Niemna i Wisły. W gminach takich jak Dąbrowa, Suchowola, Janów i Korycin widać wznoszące się pasmo wyżyn, który tworzy pofałdowany płaskowyż ze stożkowatymi pagórkami,  urozmaiconymi licznymi głazami. Najbardziej kamienisty jest zachodni  kawałek pasma  (granice Dąbrowy i Suchowoli). W okolicach takich miejscowości jak Bagny, Grodzisk, Jałówka,  Majewo można zobaczyć pola z głazami narzutowymi. Największymi wzniesieniami w tej części powiatu są wzgórza między Jałówką a Kopciówką (do 228 metrów), wzniesienia blisko Polłmina (również 228 metrów) i Sodowlańskie Góry (207 – 2014 metrów). Także środkowa część powiatu posiada liczne pagórki (Makowlańskie Góry sięgają nawet 205 metrów nad poziom morza).Najwyższą wyżyną jest północno-wschodnia część powiatu.

Najbardziej urozmaicona terenowo jest wschodnia część powiatu, granicząca z powiatem grodzieńskim. Nietupa, Usarka, Odła i Indurka spływają z wysokości 200 metrów n.p.m.  W gminie odelskiej są pozbawione odpływu zbiorniki, które się napełniają, ale również szybko wysychają przez podłoże, które nie może utrzymać wody.

Również gmina Kuźnica jest wzniesiona. Do najwyższych punktów należą wzniesienia w okolicy Podlipek (243 metry), obok wsi Kuścińcy (238 metrów). Północna część powiatu posiada silne spadki, nadając okolicom charakteru górzystego.

W powiecie nie ma równin zupełnych. Najbliżej do równin jest południowej części Suchowoli i gminie dąbrowskiej.

Gleby powiatu sokólskiego

Gleby powiatu Sokólskiego w przeważającej części są krzemianowe, o dużym zróżnicowaniu  (piaski, bielice trzech typów, najliczniejsze szczerki) Wschodnia część powiatu posiada gleby uboższe. Podglebie jest najczęściej żwirem, a warstwa urodzajna jest cienka. Najgorszymi glebami są te występujące w gminie Szudziałowo. Najlepsze gleby to te występujące na zachodzie: korycińskie, janowskie, dąbrowskie, suchowolskie (przeważa podglebie gliniaste).

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top