Ochrona zdrowia Powiatu Sokólskiego

Zakłady Opieki Zdrowotnej w Powiecie Sokólskim

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Sikorskiego 40
16-100 Sokółka
tel. 85 722 04 63
http://www.szpitalsokolka.pl
e-mail: sekretariat@szpitalsokolka.pl
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. M. C. Skłodowskiej 15
16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. 85 712 12 06
http://www.spzoz.home.pl
e-mail: spzozdabrowa@wp.pl
 
Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy
ul. Grodzieńska 40
16-120 Krynki
tel. 85 722 84 86
e-mail: spzpo@interia.pl

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top