Prowadzenie postępowania w sprawie umieszczenia dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

W imieniu Starosty do realizacji tego zadania upoważnione jest PCPR. Ponieważ na terenie powiatu sokólskiego nie działają tego typu placówki, obowiązkiem PCPR w ramach wykonania postanowienia Sądu Rejonowego o umieszczeniu dziecka w placówce, jest każdorazowo wystąpić do organu prowadzącego daną placówkę, z wnioskiem o wydanie skierowania do właściwej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach postępowania o umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, PCPR obowiązany jest kompletować dokumenty dotyczące stanu zdrowia dziecka oraz jego sytuacji w rodzinie, jak również aktualizować  informacje na temat sytuacji socjalno-bytowej rodziców dziecka, poprzez przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, na życzenie organu prowadzącego placówkę dla potrzeb ustalania odpłatności.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top