Realizowane projekty

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/zdalna-szkola/” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej
i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/rozbudowa-infrastruktury-przedszkole-specjalne/” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

KOMPETENTNI W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/kompetentni_konkurencyjni/” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/e-uslugi” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie SOSW Przedszkole Specjalne w Sokółce

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/zwiekszenie-dostepnosci-miejsc-wychowania-przedszkolnego/” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/gleboka-modernizacja-energetyczna-budynkow-powiatu-sokolskiego” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/lepszy-start” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/modernizacja-obiektow-szkolnych-powiatu-sokolskiego” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/uczniowie-i-nauczyciele” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

Wspólne przebywanie wzmacnia zaufanie w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 2014- 2016

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/wspolne-przebywanie-wzmacnia-zaufanie” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

Scalenia gruntów – obiekt „Ostrówek”

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/europejski-fundusz-rolny-rzecz-rozwoju-obszarow-wiejskich-europa-inwestujaca-obszary-wiejskie/” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

BON NA SZKOLENIE

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/bony-na-szkolenie/” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/kompetentni-i-wykwalifikowani” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU SOKÓLSKIEGO

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/odnawialne-zrodla-energii-w-budynkach-szkolnych-powiatu-sokolskiego//” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/modernizacja-pomieszczen-na-potrzeby-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-w-sokolce//” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ W POWIECIE SOKÓLSKIM

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/rozwoj-infrastruktury-edukacyjno-szkoleniowej-w-powiecie-sokolskim//” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ POPRZEZ DOSTOSOWANIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKÓŁCE PRZEDSZKOLE SPECJALNE W SOKÓŁCE DO POTRZEB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/zwiekszenie-dostepnosci-do-edukacji-przedszkolnej-dla-dzieci-niepelnosprawnych/” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/wspieramy-rodziny-zastepcze-i-osoby-usamodzielniajace-sie-z-terenu-powiatu-sokolskiego/” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″ center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

„Gminy – aktywni członkowie społeczności”

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/gminy-aktywni-czlonkowie-spolecznosci/” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″ center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

” Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/wsparcie-specjalnego-osrodka-szkolno-wychowawczego-im-janusza-korczaka-w-sokolce-na-rzecz-zwiekszenia-wykorzystania-tik/” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

Budowa Otwartych Stref Aktywności w Powiecie Sokólskim

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/otwarte_strefy_aktywnosci/” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

[su_divider]

 

   Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni   Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/poprawa_jakosci_infrastruktury_spolecznej_poprzez_modernizacje_poradni_psychologiczno_pedagogicznej_w_dabrowie_bialostockiej_projekty/” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/projekty/modernizacja-infrastruktury-sportowej-przy-zespole-szkol-zawodowych-im-elizy-orzeszkowej-w-sokolce/” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

 

  Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej

[su_button url=”https://sokolka-powiat.pl/2021/05/14/modernizacja-budynku-administracyjno-biurowego-przy-ul-lelewela-1c-w-sokolce-na-potrzeby-powstania-cal/” background=”#ffffff” color=”#000000″ size=”8″  center=”yes”]Zobacz więcej[/su_button]

 

Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych

 

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top