Realizowane projekty

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej
i dostosowanie jej do potrzeb podopiecznych Przedszkola Specjalnego w Sokółce

KOMPETENTNI W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY

Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną w administracji Powiatu Sokólskiego

Zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych poprzez dostosowanie SOSW Przedszkole Specjalne w Sokółce

Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego

Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych

Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego

Uczniowie i nauczyciele Powiatu Sokólskiego podstawą konkurencyjnego rozwoju podlaskiej gospodarki

Wspólne przebywanie wzmacnia zaufanie w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 2014- 2016

Scalenia gruntów – obiekt „Ostrówek”

BON NA SZKOLENIE

KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU SOKÓLSKIEGO

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-SZKOLENIOWEJ W POWIECIE SOKÓLSKIM

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ POPRZEZ DOSTOSOWANIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKÓŁCE PRZEDSZKOLE SPECJALNE W SOKÓŁCE DO POTRZEB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego

„Gminy – aktywni członkowie społeczności”

” Wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK”

Budowa Otwartych Stref Aktywności w Powiecie Sokólskim

 

   Poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez modernizację Poradni   Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej

Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce

 

  Modernizacja budynku administracyjno – biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej

 

Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych