Służby i inspekcje Powiatu Sokólskiego

Powiatowa Komenda Policji w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Białostocka 69a
tel. 85 670 47 00 fax. 85 670 47 15
tel. alarmowy: 997
www.sokolka.policja.gov.pl
e-mail: kppsokolka@sokolka.policja.gov.pl
Kom.: podinsp. mgr Krzysztof Mróz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce
16-100 Sokółka, Pl. Kościuszki 4
tel./fax. 85 722 99 00 fax. 85 722 99 03
tel. alarmowy: 998
www.sokolka.straz.bialystok.pl
e-mail: kppspso@straz.bialystok.pl
Kom.: p.o. bryg. mgr inż. Dariusz Wojtecki

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. 1 – go Maja 13a
tel./fax: 85 711 36 25
www.psse.sokolka.com
e-mail: psse.sokolka@gmail.com
godziny pracy: poniedziałek- piątek 7.30- 15.05
Dyr: mgr inż. Jadwiga Bieniusiewicz

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. 3 -go Maja 13
tel./fax. 85 711 23 27
e-mail: sokolka.piw@wetgiw.gov.pl
Dyr: Paweł Antoni Mędrek

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
16-100 Sokółka, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
tel. 85 711 08 54
e-mail: biuro@pinb-sokolka.pl
Insp.: Jarosław Jabłoński

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top