System Informacji dla Pasażera

System informacji dla pasażera w drogowych powiatowych przewozach pasażerskich
Działając w oparciu o art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1343), Starosta Sokólski podaje do publicznej wiadomości rozkłady jazdy w drogowych powiatowych przewozach pasażerskich na rok 2023. Rozkłady obowiązują od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Operator:
Podlaska Komunikacja Samochodowa NOVA S. A. z siedzibą w Białymstoku,
ul. Bohaterów Monte Cassino 8, 15-873 Białystok
Telefon : 85 675 02 18
Połączenia:

Wyszukiwanie połączeń, przebieg linii komunikacyjnych oraz regulaminy przewozów dostępne pod adresem operatora: https://www.pksnova.pl/pl

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top