Szczepienia przeciw COVID-19

Szanowni Państwo!
Informujemy, że szczepienia przeciw Covid-19, w sezonie 2023/2024, są realizowane, z dniem 1 grudnia 2023 r. przez przychodnie POZ oraz apteki ogólnodostępne, które wystąpiły do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o szczepionki przeciw Covid-19. Ministerstwo Zdrowia zapewnia bezpłatne szczepienia wszystkim zainteresowanym. 
Aktualna lista punktów szczepień, dostępna jest na stronie: 
https://pacjent.gov.pl/artykul/punkty-szczepien-przeciw-covid-19 
Jednocześnie informujemy, że bieżące informacje dotyczące szczepienia przeciw Covid-19 
dostępne są: 
1)	na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i pacjent.gov.pl pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepionka-nuvaxovid-dostepna-od-6-grudnia 
2)	pod Komunikatem nr 34 Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw Covid-19 
w sezonie 2023/2024, pod adresem:
 https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawierealizacji-szczepien-przeciw-covid-19-w-sezonie-20232024
3)	na portalu szczepienia.info, prowadzonym przez Narodowy Instytut  Zdrowia Publicznego 
Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy, pod adresem: https://szczepienia.pzh.gov.pl/wersja/dla-pacjentow/

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top