Szkoły i placówki Powiatu Sokólskiego

Wykaz szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski
 
Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej
ul.1000-lecia P.P. 24; 16-200 Dąbrowa B.
sekretariat/fax 85 712 11 24; internat 85 712 11 25
Dyrektor: Jarosław Budnik
http://liceum-dabrowa.pl
 
 
Zespół Szkół w Sokółce
ul. Mickiewicza 11; 16-100 Sokółka
sekretariat tel. 85 711 25 29 fax 85 711 25 74;
internat: 85 711 25 22; 85 711 25 29
Dyrektor: Anetta Zubrzycka
http://www.zssokolka.pl
 
 
Zespół Szkół w Suchowoli
ul. Augustowska 2; 16-150 Suchowola
sekretariat 85 712 40 10; księg. 85 712 42 88
Dyrektor: Małgorzata Karczewska
http://www.losuchowola.edu.pl
 
 
Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce
ul. Polna 1; 16-100 Sokółka
sekretariat 85 711 20 44;
Dyrektor: Anna Dorota Cilulko
http://www.zsrsokolka.pl/
 
 
Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce
Osiedle Zielone 1A; 16-100 Sokółka
sekretariat 85 711 25 08; dyr. 85 711 36 28; warszt. 85 711 34 75; 85 711 26 78
Dyrektor: Grzegorz Zalewski
http://zszsokolka.pl/
 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce
Osiedle Zielone 1A, 16-100 Sokółka
sekretariat 85 711 26 78
Dyrektor: Elżbieta Szomko
http://www.soswsokolka.pl/
 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokółce
ul. Polna 1; 16-100 Sokółka
sekretariat 85 711 32 91
Dyrektor: Anna Fidziukewicz
e-mail: pppsokolka@interia.pl
http://poradniasokolka.pl/
 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dąbrowie B.
ul. 100-lecia P.P. 4; 16-200 Dąbrowa B.
sekretariat 85 712 13 46
Dyrektor: Iwona Iwańczuk
e-mail: pppdabrowabial@wp.pl
http://pppdabrowa.webserwer.pl/

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top