Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

Zadanie realizowane jest na bieżąco przez pracowników, w zależności od zgłaszanych przez podopiecznych potrzeb. Petenci są szczegółowo informowani o swoich uprawnieniach, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o pomocy społecznej. Ta forma pomocy skierowana jest szczególnie do stałych podopiecznych (rodziny zastępcze, osoby niepełnosprawne), natomiast w miarę możliwości wszystkim osobom zainteresowanym udzielane są informacje o przysługujących im uprawnieniach i przywilejach, jak również możliwościach uzyskania odpowiedniej pomocy we właściwych instytucjach.

Linki:

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top