Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sokółce

 

Stanowisko / sprawy wydziałów Imię i Nazwisko Nr pokoju Telefon
Przewodnicząca zespołu Janina Konował 4a
parter
85 7110863
  • wydawanie orzeczeń o: niepełnosprawności dzieci, stopniu niepełnosprawności osób dorosłych, wskazaniach do ulg i uprawnień;
  • wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
  • wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom.
4
parter
85 7110863

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy:

1) wydawanie orzeczeń o:

a) niepełnosprawności dzieci,

b) stopniu niepełnosprawności osób dorosłych,

c) wskazaniach do ulg i uprawnień;

2) wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

3) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom.

 

Do pobrania:

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top