Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sokółce

wniosek o wydanie orzeczenia dla dziecka

Stanowisko / sprawy wydziałów Imię i Nazwisko Nr pokoju Telefon
Przewodnicząca zespołu Janina Konował 4a
parter
857110863
  • wydawanie orzeczeń o: niepełnosprawności dzieci, stopniu niepełnosprawności osób dorosłych, wskazaniach do ulg i uprawnień;
  • wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
  • wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom.
4
parter
857110863

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek 7.30-15.30

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy:

1) wydawanie orzeczeń o:

a) niepełnosprawności dzieci,

b) stopniu niepełnosprawności osób dorosłych,

c) wskazaniach do ulg i uprawnień;

2) wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

3) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom.

 

Do pobrania: