Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Stanowisko / sprawy wydziałów Imię i Nazwisko Nr pokoju Telefon
Dyrektor Wydziału Leszek Stankiewicz 70
II piętro
857110844
Referat Gospodarki Nieruchomościami Powiatu 68
II piętro
857110846
Scalanie i wymiana gruntów, zagospodarowanie wspólnot gruntowych;

Przekazywanie w zarząd Lasów Państwowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania Przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny, jeżeli jego zalesienie wykonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacja 96
III piętro
857110849
Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób nieruchomości Powiatu 95      III piętro

111    III piętro

857110882

857110827

Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Anetta Gliniecka 111
III piętro
857110828
prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej gmin w zakresie obejmującym miasto i gminę Sokółka, miasto i gminę Krynki, gminę Kuźnica, gminę Janów, gminę Sidra, gminę Szudziałowo i gminę Korycin
prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej gmin w zakresie obejmującym miasto i gminę Dąbrowa Białostocka, miasto i gminę Suchowola oraz gminę Nowy Dwór Ośrodek Zamiejscowy w Dąbrowie Białostockiej, budynek Urzędu Pracy w Dąbrowie Białostockiej,  parter, tel. 857126648
Narady koordynacyjne 68
II piętro
857110846
Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków Maria Beata Kochanowska 102
III piętro
857110891
aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla: miasta Sokółka, gminy Korycin, gmina Sidra, gmina Szudziałowo 69
II piętro
857110848
aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla: gminy Janów, gminy Sokółka, miasta Krynki, gminy Krynki, gminy Kuźnica 67
II piętro
857110874
aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków;potwierdzanie istnienia gospodarstwa rolnego;

udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii dokumentów uzasadniających wpisy w bazie danych operatu ewidencyjnego,

DLA: miasta Suchowola, gminy Suchowola, miasta Dąbrowa Białostocka, gminy Dąbrowa Białostocka, gminy Nowy Dwór

Ośrodek Zamiejscowy w Dąbrowie Białostockiej, budynek Urzędu Pracy w Dąbrowie Białostockiej,

tel. 857126648

prowadzenie postępowań administracyjnych oraz udzielanie informacji z zakresu ewidencji gruntów i budynków, potwierdzanie istnienia gospodarstwa rolnego 98
III piętro
857110849
udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii dokumentów uzasadniających wpisy w bazie danych operatu ewidencyjnego Punkt Obsługi Klienta; parter 857110811
65
II piętro
857110857
udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie plików elektronicznych zgodnych ze standardem określonym w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej; 93
III piętro
udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie plików elektronicznych zgodnych ze standardem określonym w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej;

DLA: miasta Suchowola, gminy Suchowola, miasta Dąbrowa Białostocka, gminy Dąbrowa Białostocka, gminy Nowy Dwór

Ośrodek Zamiejscowy w Dąbrowie Białostockiej, budynek Urzędu Pracy w Dąbrowie Białostockiej,  tel. 857126648
gleboznawcza klasyfikacja gruntów 68
II piętro
857110846

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top