Wydział Komunikacji i Dróg

Stanowisko / sprawy wydziałów Imię i Nazwisko Nr pokoju Telefon
Dyrektor Wydziału Andrzej Tomaszczyk 23 parter 85 7110836
 Zastępca Dyrektora  Łukasz Lenkiewicz 24 parter 85 7110870
Kierownik Referatu Dróg i Transportu Krzysztof Pawłowski 26 parter 85 7110817
 • wydawanie i cofanie zezwoleń, licencji, zaświadczeń
 • opiniowanie zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej lub powiatowej,
 • zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,
 • wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych,
 • usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg.
26 parter 85 7110817
Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów Krzysztof Stelmaszek 7 parter 85 7110870
 • rejestracja pojazdów,
 • wyrejestrowanie pojazdów,
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
 • przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,
 • wydawanie wtórników oznaczeń pojazdów,
 • nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
 • czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
 • aktualizacja bazy danych w CEPiK,
 • wydawanie i cofanie uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,
 • wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 • sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej.
7,8,9
parter
85 7110870
Kierownik Referatu Praw Jazdy Łukasz Lenkiewicz 24 parter 85 7110832
 • prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
 • wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • zatrzymanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,
 • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • aktualizacja bazy danych w CEPiK,
 • wpisywanie i wykreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 • wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,
 • wpisywanie i wykreślanie z ewidencji wykładowców,
 • wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 • sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej.
24 parter

25 parter

85 7110832

85 7110830

Interesanci przyjmowani są w godzinach:

 • Interesanci są przyjmowani: Poniedziałek – Piątek, w godz. 7:30 – 15:00

Ośrodek Zamiejscowy w Dąbrowie Białostockiej:

 • Interesanci są przyjmowani: Poniedziałek – Piątek, w godz. 7:30 – 15:00

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Przewiń do góry