Wydział Komunikacji, Transportu, Inwestycji Drogowych i Kubaturowych

Stanowisko / sprawy wydziałów Imię i Nazwisko Nr pokoju Telefon
Dyrektor Wydziału Andrzej Tomaszczyk 21 parter 85 7110896
 Zastępcy Dyrektora Piotr Żuk
Andrzej Wnukowski
23 parter

21 parter

85 7110836

857110896

Kierownik Referatu Transportu Krzysztof Pawłowski 26 parter 85 7110817
 • wydawanie i cofanie zezwoleń, licencji, zaświadczeń
 • opiniowanie zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej lub powiatowej,
 • zatwierdzanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,
 • wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych,
 • usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg.
26 parter 85 7110817
Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów Krzysztof Stelmaszek 7 parter 85 7110870
 • rejestracja pojazdów,
 • wyrejestrowanie pojazdów,
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
 • przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,
 • wydawanie wtórników oznaczeń pojazdów,
 • nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
 • czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
 • aktualizacja bazy danych w CEPiK,
 • wydawanie i cofanie uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,
 • wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 • sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej.
7,8,9
parter
85 7110870
Kierownik Referatu Praw Jazdy Łukasz Lenkiewicz 24 parter 85 7110832
 • prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
 • wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,
 • wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 • realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • zatrzymanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,
 • wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • aktualizacja bazy danych w CEPiK,
 • wpisywanie i wykreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 • wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,
 • wpisywanie i wykreślanie z ewidencji wykładowców,
 • wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 • sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej.
24 parter

25 parter

85 7110832

85 7110830

Interesanci przyjmowani są w godzinach:

 • Interesanci są przyjmowani: Poniedziałek – Piątek, w godz. 7:30 – 15:00

Ośrodek Zamiejscowy w Dąbrowie Białostockiej:

 • Interesanci są przyjmowani: Poniedziałek – Piątek, w godz. 7:30 – 15:00

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top