Wydział Promocji

Stanowisko / sprawy wydziałówImię i NazwiskoNr pokojuTelefon
Dyrektor WydziałuZbigniew Dębko60B II piętro 85 7110822
Kierownik Referatu PromocjiIzabela Anna Czaplejewicz76 II piętro 85 7110850
Referat Promocji
  • opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o powiecie oraz prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem usług w tym zakresie;
  • publikacja i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz współpraca w tym zakresie z mediami;
  • organizowanie obchodów świąt narodowych i państwowych, a także koordynowanie współpracy w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami;
  • prowadzenie podmiotowej strony internetowej starostwa oraz profili Starostwa w mediach społecznościowych
Aneta Tumiel

Ewa Bochenko

Elżbieta Rapiej

Sylwia Matuk

Patrycja Anastazja Zalewska

Maciej Białobłocki

Piotr Białomyzy

Marcin Pogorzelski

Mateusz Zalewski

60 II piętro

76 II piętro
85 7110851

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top