Wydział Spraw Społecznych

Stanowisko / sprawy wydziałówImię i NazwiskoNr pokojuTelefon
Dyrektor Wydziałupok.84
piętro 3
85 7110831
Zastępca Dyrektora WydziałuUrszula Januszkiewiczpok.84
piętro 3
85 7110860
Referat Oświaty
 • nadzór nad działalnością szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski;
 • powierzanie stanowisk kierowniczych w szkołach/placówkach i odwoływanie z tych stanowisk;
 • dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły/placówki;
 • prowadzenie spraw związanych rozwojem zawodowym nauczycieli;
 • zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • kierowanie dzieci do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem szkół publicznych i niepublicznych;
 • prowadzenie baz danych oświatowych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;
 • prowadzenie spraw dotyczących przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych naukowo, sportowo, artystycznie;
 • przygotowanie projektów uchwał w sprawach dotyczących oświaty.


Magdalena
Świrydowicz

Karolina Brasławska

Paulina Bancerekpok.84
piętro 3

pok.84
piętro 3


85 7110860

85 7110860

Referat Zdrowia
 • nadzór nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w powiecie;
 • realizacja programów polityki zdrowotnej;
 • udzielanie informacji dotyczącej: dostępności świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, zasad kierowania do zakładów opiekuńczych,;
 • prowadzenie spraw kombatantów.
Anna Hołubowska

Radosław Kabelis
pok.85
piętro 3
85 7110864
Referat Spraw Obywatelskich
 • nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie rozkłady godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
 • wydawanie zezwolenia na sprowadzanie w celu pochowania zwłok i szczątków ludzkich z innego państwa.
Katarzyna Lubowskapok.87
piętro 3
85 7110855
Referat Zarządzania Kryzysowego
 • prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych;
 • prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
Maciej Paszkowskipok.103
piętro 3
85 7110815
Referat Kultury, Sportu i Kultury FizycznejAgata Kiczuk -Kierownikpok.87
piętro 3
85 7110855

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top