Fundacja Biebrzańska

Pl. Kościuszki 21;
16-150 Suchowola
Nr KRS 0000256253 z dnia 28.04.2006
Kontakt: 85 712 83 07;  sekretariat@biebrza-leader.pl
Obszar działania: Świat

Główne cele:

  • prowadzenie działań przewidzianych dla Lokalnych Grup Działania,
  • partnerstwo na rzecz ekorozwoju i społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.

Sposób realizacji celów:

  • organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
  • organizowanie imprez kulturalnych,
  • działalność propagandowa, promocyjna, informacyjna, wydawnicza, publicystyczna,
  • prowadzenie doradztwa i poradnictwa,
  • udzielanie pomocy finansowej w postaci dotacji i pożyczek, organizacyjnej i merytorycznej osobom fizycznym.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top