Fundacja „Gama”

ul. Gen. N. Sulika 1;
16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr KRS 0000318498 z dnia 26.11.2008
kontakt: 85 712 02 85;  fundacjagama@gmail.com
obszar działania: Kraj

Główne cele:

 • inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania gwarantujące przestrzeganie praw człowieka.

Sposób realizacji celów:

 • inicjowanie i występowanie z wnioskami on uregulowanie prawne  gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie leczenia,
 • inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy,
 • działalność edukacyjna, wydawnicza, publicystyczna i poligraficzna,
 • upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej, i akademickiej, oraz w zakładach pracy,
 • wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej,
 • rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
 • wspieranie młodzieży, podnoszenie poziomu świadomości oraz umiejętności społeczności lokalnej,
 • popularyzację osiągnięć i dokonania młodzieży,
 • organizowanie imprez kulturowych; Tagi, pokazy, festiwale,
 • współpraca z organizacjami i organami władzy państwowej.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top