Fundacja im. Agnieszki Marczyńskiej

Zajzdra 1;
16-123 Kuźnica
Nr KRS 0000281597 z dnia 28.05.2007
Obszar działania: Świat

Główne cele:

 • działalność na rzecz rozwoju młodego człowieka- jego wychowania i edukacji,
 • przeciwdziałanie procesom demoralizacji młodzieży i pomoc w przezwyciężeniu trudności życiowych.

Sposób realizacji celów:

 • tworzenie i prowadzenie szkół, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz domów dziecka i mieszkań chronionych,
 • prace badawcze w zakresie prawidłowego rozwoju społecznego dzieci i młodzieży,
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci, i młodzieży,
 • działalność na rzecz wyeliminowania patologii społecznych,
 • przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień,
 • działalność w zakresie promowania i wspierania działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • ochrona i promocja środowiska naturalnego, krajobrazu, zasobów historyczno-kulturowych,
 • podejmowanie działań ekologicznych,
 • działanie na rzecz turystyki, popularyzacja i rozwój wyrobów regionalnych.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top