Fundacja im. Lecha Kruka w Janowie

ul. Sportowa 4;
16-130 Janów
Nr KRS 0000507107 z dnia 25.04.2014
Obszar działania: Kraj

Główne cele:

  • działalność na rzecz propagowania i krzewienia przyjaźni wśród młodzieży polskiej do narodów rosyjskiego i żydowskiego.

Sposób realizacji celów:

  • opieka, pielęgnacja i czczenie pamięci pochowanych w nekropolii żołnierzy armii radzieckiej w Sokółce poległych podczas II wojny światowej,
  • przywrócenie należytego porządku, opieka, pielęgnacja i czczenie pamięci pochowanych mieszkańców Janowa wyznania mojżeszowego.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top