Fundacja „Pozytywnych Rozwiązań Lebiedzin”

Lebiedzin 21;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000376152 z dnia 09.02.2011
Obszar działania: Świat

Główne cele:

  • działalność wspierająca aktywizację i rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych,
  • wspieranie dialogu i integracji.

Sposób realizacji celów:

  • tworzenie oraz prowadzenie placówek edukacji poza-formalnej służących realizacji celów fundacji,
  • prowadzenie pozaszkolnych form edukacji, w tym organizowanie różnorodnych zajęć, seminariów naukowych, zawodów sportowych,
  • tworzenie innowacyjnych ścieżek edukacyjnych i ogólnorozwojowych oraz tworzenie programów integracyjnych,
  • członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top