Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Pl. Kościuszki 9;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000026308 z dnia 28.03.2000
Kontakt: 85 711 57 00;  fundacja@sfl.org.pl
Obszar działania: Świat

Główne cele:

 • działania sprzyjające rozwojowi społecznemu i gospodarczemu,
 • poprawa jakości życia społeczności lokalnej.

Sposób realizacji celów:

 • współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • prowadzenie i finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • prowadzenie i wspieranie finansowe programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • finansowanie zabiegów leczniczych osób w stanie zagrożenia życia nie posiadających środków finansowych,
 • prowadzenie i wspieranie finansowe imprez sportowych i turystycznych organizowanych dla społeczności lokalnej,
 • prowadzenie i finansowanie działań służących ochronie przyrody, środowiska i krajobrazu,
 • powadzenie programów stypendialnych, wspieranie naukowych programów, finansowanie kształcenia nauczycieli i osób zajmujących się edukacją,
 • finansowanie szkoleń dla bezrobotnych i niepełnosprawnych,
 • wspieranie rozwoju świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top