Fundacja „Swobodny Oddech”

Białousy 15;
16-130 Janów
Nr KRS 0000481950 z dnia 21.10.2013 r.
Kontakt: 791 095 599,  fundacja.swobodnyoddech@gmail.com
Obszar działania: Kraj

Główne cele:

 • działalność fizjoterapeutyczna,
 • działalność paramedyczna,
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 • pozostała  sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 • działalność agencji reklamowych,
 • działalność portali internetowych,
 • pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 • pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • działalność fotograficzna,
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Sposób realizacji celów:

 • utworzenie i prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, między innymi poprzez: świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zamieszkałych, jak również
 • niezamieszkałych w Domach Pomocy Społecznej,
 • świadczenie usług zdrowotnych, profilaktycznych, diagnostycznych i pielęgnacyjnych osób zamieszkałych, jak również niezamieszkałych w Domach Pomocy Społecznej,
 • działania na rzecz pozyskiwania środków na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej,
 • propagowanie idei wolontariatu w społeczeństwie,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top