Fundacja „Uroczysko” Kamienica

Kamienica 36;
16-130 Janów
Nr KRS 0000400237 z dnia 25.10.2011
Obszar działania: Kraj

Główne cele:

  • działania pozwalające na kontynuowanie o krzewienie rękodzieła ludowego,
  • opieka nad osobami niesamodzielnymi z tytułu choroby lub wieku.

Sposób realizacji celów:

  • warsztaty i szkolenia z rękodzielnictwa ludowego, jak również udostępnianie w ramach wystaw zgromadzonych eksponatów szerszej publiczności,
  • rehabilitacja psychomotoryczna dzieci  niepełnosprawnych,
  • działania koalicyjne z instytucjami samorządowymi w celu utworzenia domu opieki społecznej osobom starszym,
  • działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza,
  • współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i innymi organizacjami,
  • prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top