Fundacja „Villa Sokrates”

ul. Sokólska 9;
16-120 Krynki
Nr KRS 0000337556 z dnia 14.10.2009
Obszar działania: Kraj

Główne cele:

 • zachowanie, pielęgnowanie i propagowanie dorobku pisarza i publicysty Sokrata Janowicza,
 • sprzyjanie krajowym i międzynarodowym działaniom i kontaktom twórczym pisarzy, wydawców, dziennikarzy, artystów i naukowców na rzecz kultury białoruskiej jak też kultury polskiej i
  europejskiej,
 • podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej Białorusinów w Polsce,
 • wspieranie i realizowanie działań mających na celu ochronę historycznie ukształtowanego owego i przyrodniczego krajobrazu regionu wschodniej Białostocczyzny,
 • przełamywanie barier społecznych w wielokulturowym społeczeństwie regionu.

Sposób realizacji celów:

 • gromadzenie i porządkowanie twórczego dorobku Srokata Janowicza i związanych z nim pamiątek, dokumentów i materiałów,
 • działania na rzecz kultury białoruskiej i jej europeizacji ze szczególnym uwzględnieniem literatury, w tym polskiej literatury białoruskiej,
 • inicjowanie, realizowanie i wspieranie projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej Białorusinów w Polsce,
 • przeciwdziałanie postawom nietolerancji, ksenofobii i rasizmu,
 • wspieranie i realizowanie działań mających na celu ochronę historycznie ukształtowanego kulturowego i przyrodniczego krajobrazu regionu wschodniej Białostocczyzny.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top