Wykaz jednostek OSP na terenie powiatu sokólskiego

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorówce Starej
  Nr KRS: 0000076122 z dnia 27.12.2001
  Adres: Chodorówka Stara; 16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Karol Szubzda
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonce
  Nr KRS:0000071090 z dnia 11.12.2001
  Adres: Czerwonka 57; 16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Leszek Bielawski
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Domuratach
  Nr KRS: 0000071081 z dnia 11.12.2001
  Adres: Domuraty 7A; 16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Stanisław Jaroszewicz
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Dryga
  Nr KRS: 0000102907 z dnia 26.03.2002
  Adres: Dryga;16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Marek Kropiwnicki
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku
  Nr KRS: 0000077385 z dnia 31.12.2001
  Adres: Grodzisk 29; 16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Adam Rusiecki
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Hołodolinie
  Nr KRS:0000070439 z dnia 10.12.2001
  Adres: Hołodolina 10;16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Czesław Majewski
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Horodniance
  Nr KRS: 0000071395 z dnia 11.12.2001
  Adres: Horodnianka 28;16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Bronisław Mackiewicz
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Jatwiezi Dużej
  Nr KRS:0000073493 z dnia 15.12.2001
  Adres: Jatwieź Duża 30; 16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Andrzej Miękisz
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Karpowiczach
  Nr KRS:0000073887 z dnia 4.01.2002
  Adres: Karpowicze;16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Krzysztof Beczko
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Kiersnówce
  Nr KRS: 0000077362 z dnia 31.12.2001
  Adres: Kiersnówka 5; 16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Józef Lewicki
 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Podostrówku
  Nr KRS:0000071393 z dnia 11.12.2001
  Adres: Podostrówek 13; 16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Czesław Juchnikowski
 12. Ochotnicza Straż Pożarna w Pokośnie
  Nr KRS: 0000103921 z dnia 29.03.2002
  Adres: Pokośno;16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Jan Bojarzyn
 13. Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli
  Nr KRS:0000069271 z dnia 5.12.2002
  Adres: Pl. Kościuszki 7;16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Michał Suchwałko
 14. Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce
  Nr KRS: 0000076162 z dnia 27.12.2001
  Adres: Wólka; 16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Jarosław Tomaszewski
 15. Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance
  Nr KRS:0000109196 z dnia 24.04.2002
  Adres: Olszanka;16-150 Suchowola
  Prezes Zarządu Jan Tomaszewski
 16. Ochotnicza Straż Pożarna w Szudziałowie
  Nr KRS:0000059382 z dnia 6.11.2001
  Adres: ul. Szkolna 2; 16-113 Szudziałowo
  Prezes Zarządu Wiesław Romasewicz
 17. Ochotnicza Straż Pożarna w Usnarzu Górnym
  Nr KRS:0000059384 z dnia 6.11.2001
  Adres: Usnarz Górny;16-113 Szudziałowo
  Prezes Zarządu Antoni Kożuchowski
 18. Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchlesiu
  Nr KRS:0000059383 z dnia 19.11.2001
  Adres: Wierzchlesie; 16-113 Szudziałowo
  Prezes Zarządu Marek Kulmaczewski
 19. Ochotnicza Straż Pożarna w Zubrzycy Wielkiej
  Nr KRS:0000059385 z dnia 19.11.2001
  Adres: Zubrzyca Wielka; 16-113 Szudziałowo
  Prezes Zarządu Mirosław Surowiec
 20. Ochotnicza Straż Pożarna w Sukowiczach
  Nr KRS: 0000059387 z dnia 20.03.2002
  Adres: Sukowicze; 16-113 Szudziałowo
  Prezes Zarządu Włodzimierz Auchimik
 21. Ochotnicza Straż Pożarna w Kuźnicy
  Nr KRS: 0000030033 z dnia 23.07.2001
  Adres: ul. Grodzieńska 8; 16-123 Kuźnica
  Prezes Zarządu Michał Śliż
 22. Ochotnicza Straż Pożarna w Starowlanach
  Nr KRS: 0000278015 z dnia 04.04.2007
  Adres: Starowlany; 16-123 Kuźnica
  Prezes Zarządu Daniel Wysocki
 23. Ochotnicza Straż Pożarna w Saczkowcach
  Nr KRS: 0000278008 z dnia 04.04.2007
  Adres: Saczkowce; 16-123 Kuźnica
  Prezes Zarządu Andrzej Doroszczyk
 24. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionce Starej
  Nr KRS: 0000058833 z dnia 2.11.2001
  Adres: Kamionka Stara; 16-100 Sokółka
  Prezes Zarządu Jerzy Kucharewicz
 25. Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśnianach
  Nr KRS: 0000058809 z dnia 2.11.2001
  Adres: Kraśniany; 16-100 Sokółka
  Prezes Zarządu Jerzy Czaplejewicz
 26. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipinie
  Nr KRS: 0000058771 z dnia 31.10.2001
  Adres: Lipina; 16-100 Sokółka
  Prezes Zarządu Leonard Makarewicz
 27. Ochotnicza Straż Pożarna w Nomikach
  Nr KRS: 0000058792 z dnia 2.11.2001
  Adres: Nomiki; 16-100 Sokółka
  Prezes Zarządu Stefan Górski
 28. Ochotnicza Straż Pożarna w Rozedrance Starej
  Nr KRS: 0000058834 z dnia 2.11.2001
  Adres: Rozedranka Stara; 16-100 Sokółka
  Prezes Zarządu Wojciech Bogusławski
 29. Ochotnicza Straż Pożarna w Słojnikach
  Nr KRS: 0000058720 z dnia 21.11.2001
  Adres: Słojniki; 16-100 Sokółka
  Prezes Zarządu Ryszard Borysewicz
 30. Ochotnicza Straż Pożarna w Plebanowcach
  Nr KRS: 0000181581 z dnia 1.12.2003
  Adres: Plebanowce; 16-100 Sokółka
  Prezes Zarządu Janusz Kolenda
 31. Ochotnicza Straż Pożarna w Krynkach
  Nr KRS: 0000257952 z dnia 30.05.2006
  Adres: ul. Bema 9; 16-120 Krynki
  Prezes Zarządu Maciej Stefanowicz
 32. Ochotnicza Straż Pożarna w Chilmonach
  Nr KRS: 0000058457 z dnia 31.10.2001
  Adres: Chilmony 19;16-205 Nowy Dwór
  Prezes Zarządu Krzysztof Hanczaruk
 33. Ochotnicza Straż Pożarna w Chworościanach
  Nr KRS: 0000067096 z dnia 28.11.2001
  Adres: Chworościany; 16-205 Nowy Dwór
  Prezes Zarządu Stanisław Dubienko
 34. Ochotnicza Straż Pożarna w Koniuszkach
  Nr KRS: 0000058450 z dnia 7.11.2001
  Adres: Koniuszki;16-205 Nowy Dwór
  Prezes Zarządu Lech Kalinowski
 35. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze
  Nr KRS: 0000027302 z dnia 12.07.2001
  Adres: Pl. Kościuszki 21; 16-205 Nowy Dwór
  Prezes Zarządu Jan Tarasewicz
 36. Ochotnicza Straż Pożarna w Synkowcach
  Nr KRS: 0000067020 z dnia 28.11.2001
  Adres: Synkowce; 16-205 Nowy Dwór
  Prezes Zarządu Mirosław Danielczyk
 37. Ochotnicza Straż Pożarna w Biernikach
  Nr KRS: 0000016559 z dnia 31.05.2001
  Adres: Bierniki 20; 16-124 Sidra
  Prezes Zarządu Stanisław Orpik
 38. Ochotnicza Straż Pożarna w Chwaszczewie
  Nr KRS: 0000027338 z dnia 13.07.2001
  Adres: Chwaszczewo 24; 16-124 Sidra
  Prezes Zarządu Leszek Szyszko
 39. Ochotnicza Straż Pożarna w Jacowlanach
  Nr KRS: 0000019573 z dnia 25.06.2001
  Adres: Jacowlany 12; 16-124 Sidra
  Prezes Zarządu Adam Fiedorowicz
 40. Ochotnicza Straż Pożarna w Jałówce
  Nr KRS: 0000066563 z dnia 27.11.2001
  Adres: Jałówka 18; 16-124 Sidra
  Prezes Zarządu Stanisław Zapalnik
 41. Ochotnicza Straż Pożarna w Siderce
  Nr KRS: 0000017819 z dnia 6.06.2001
  Adres: Siderka; 16-124 Sidra
  Prezes Zarządu Mikołaj Matys
 42. Ochotnicza Straż Pożarna w Sidrze
  Nr KRS: 0000016200 z dnia 31.05.2001
  Adres: ul. Rynek 2; 16-124 Sidra
  Prezes Zarządu Bogdan Wojtulewicz
 43. Ochotnicza Straż Pożarna w Siekierce
  Nr KRS: 0000016556 z dnia 18.06.2001
  Adres: Siekierka 6; 16-124 Sidra
  Prezes Zarządu Antoni Kundzia
 44. Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu
  Nr KRS: 0000016194 z dnia 11.07.2001
  Adres: Zalesie; 16-124 Sidra
  Prezes Zarządu Kazimierz Repucho
 45. Ochotnicza Straż Pożarna w Białousach
  Nr KRS: 0000189056 z dnia 2.02.2004
  Adres: Białousy; 16-130 Janów
  Prezes Zarządu Jan Skiłądz
 46. Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie
  Nr KRS: 0000189053 z dnia 2.02.2004
  Adres: ul. Trofimowska; 16-130 Janów
  Prezes Zarządu Ryszard Kuklik
 47. Ochotnicza Straż Pożarna w Jasionowej Dolinie
  Nr KRS: 0000188691 z dnia 30.01.2004
  Adres: Jasionowa Dolina; 16-130 Janów
  Prezes Zarządu Jan Grabala
 48. Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnem
  Nr KRS: 0000186896 z dnia 12.01.2004
  Adres: Krasne; 16-130 Janów
  Prezes Zarządu Wiesław Januszko
 49. Ochotnicza Straż Pożarna w Kuplisku
  Nr KRS: 0000189196 z dnia 30.01.2004
  Adres: Kuplisk; 16-130 Janów
  Prezes Zarządu Bernard Dyśko
 50. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowokolnie
  Nr KRS: 0000189036 z dnia 20.01.2004
  Adres: Nowokolno; 16-130 Janów
  Prezes Zarządu Józef Giro
 51. Ochotnicza Straż Pożarna w Przystawce
  Nr KRS: 0000186760 z dnia 20.01.2004
  Adres: Przystawka; 16-130 Janów
  Prezes Zarządu Stanisław Opacki
 52. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawce
  Nr KRS: 0000188665 z dnia 16.01.2004
  Adres: Rudawka; 16-130 Janów
  Prezes Zarządu Kazimierz Murza
 53. Ochotnicza Straż Pożarna w Trofimówce
  Nr KRS: 0000189192 z dnia 20.01.2004
  Adres: Trofimówka; 16-130 Janów
  Prezes Zarządu Józef Kołpak
 54. Ochotnicza Straż Pożarna w Trzciance
  Nr KRS: 0000188725 z dnia 21.01.2004
  Adres: Trzcianka;16-130 Janów
  Prezes Zarządu Jerzy Jacewicz
 55. Ochotnicza Straż Pożarna w Kizielanach
  Nr KRS:0000188649 z dnia 16.01.2004
  Adres: Kizielany;16-130 Janów
  Prezes Zarządu Tomasz Jaroma
 56. Ochotnicza Straż Pożarna w Korycinie
  Nr KRS:0000056268 z dnia 30.10.2001
  Adres: ul. Knyszyńska 2; 16-140 Korycin
  Prezes Zarządu Edmund Sobolewski
 57. Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrej Górze
  Nr KRS:0000058444 z dnia 6.12.2001
  Adres: Ostra Góra 12; 16-140 Korycin
  Prezes Zarządu Krzysztof Urban
 58. Ochotnicza Straż Pożarna w Krukowszczyźnie
  Nr KRS: 0000282513 z dnia 12.06.2007
  Adres: Krukowszczyzna 28; 16-140 Korycin
  Prezes Zarządu Wiesław Świenc
 59. Ochotnicza Straż Pożarna w Wyłudach
  Nr KRS: 0000298202 z dnia 31.01.2008
  Adres: Wyłudy 15; 16-140 Korycin
  Prezes Zarządu brak danych
 60. Ochotnicza Straż Pożarna w Bagnach
  Nr KRS: 0000066934 z dnia 28.11.2001
  Adres: Bagny 17; 16-200 Dąbrowa Białostocka
  Prezes Zarządu Mieczysław Sawośko
 61. Straż Pożarna w Dąbrowie Białostockiej
  Nr KRS: 0000066909 z dnia 28.11.2001
  Adres: ul. 1-go Maja 1; 16-200 Dąbrowa Białostocka
  Prezes Zarządu Tadeusz Pigiel
 62. Straż Pożarna w Grzebieniach
  Nr KRS: 0000066961 z dnia 28.11.2001
  Adres: Grzebienie 14; 16-200 Dąbrowa Białostocka
  Prezes Zarządu Wiesław Strankowski
 63. Ochotnicza Straż Pożarna w Jacznie
  Nr KRS: 0000066577 z dnia 27.11.2001
  Adres: Jaczno 23; 16-200 Dąbrowa Białostocka
  Prezes Zarządu Andrzej Białomyzy
 64. Ochotnicza Straż Pożarna w Jałówce
  Nr KRS: 0000066563 z dnia 27.11.2001
  Adres: Jałówka 9; 16-200 Dąbrowa Białostocka
  Prezes Zarządu Andrzej Głowicki
 65. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamiennej Starej
  Nr KRS: 0000066615 z dnia 31.12.2001
  Adres: Kamienna Stara 28; 16-200 Dąbrowa Białostocka
  Prezes Zarządu Tomasz Kirejczyk
 66. Ochotnicza Straż Pożarna w Małowistej
  Nr KRS: 0000066602 z dnia 27.11.2001
  Adres: Małowista 26; 16-200 Dąbrowa Białostocka
  Prezes Zarządu Stanisław Juchniewicz
 67. Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianowie
  Nr KRS: 0000066599 z dnia 27.11.2001
  Adres: Miedzianowo 8; 16-200 Dąbrowa Białostocka
  Prezes Zarządu Jan Dudziuk
 68. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
  Nr KRS: 0000066989 z dnia 28.11.2001
  Adres: Nowa Wieś 24; 16-200 Dąbrowa Białostocka
  Prezes Zarządu Jan Żdanuk
 69. Ochotnicza Straż Pożarna w Olszy
  Nr KRS: 0000069355 z dnia 13.12.2001
  Adres: Olsza 10; 16-200 Dąbrowa Białostocka
  Prezes Zarządu Edward Zdanewicz
 70. Ochotnicza Straż Pożarna w Reszkowcach
  Nr KRS: 0000069337 z dnia 5.12.2001
  Adres: Reszkowce 30; 16-200 Dąbrowa Białostocka
  Prezes Zarządu Paweł Markowski
 71. Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowiu
  Nr KRS: 0000069222 z dnia 5.12.2001
  Adres: Ostrowie 1; 16-200 Dąbrowa Białostocka
  Prezes Zarządu Leon Raducha
 72. Ochotnicza Straż Pożarna w Suchodolinie
  Nr KRS: 0000067046 z dnia 29.11.2001
  Adres: Suchodolina 10; 16-200 Dąbrowa Białostocka
  Prezes Zarządu Jerzy Hołownia