„Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego” w Dąbrowie Białostockiej

ul. Solidarności 1;
16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr KRS 0000415150 z dnia 20.03.2012

Obszar działania: świat

Główne cele:

 • rozwój obszarów wiejskich,
 • identyfikacja, promocja oraz współpraca i wspieranie producentów produktów lokalnych,
 • zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionu,
 • wspieranie przedsiębiorczości.

Sposób realizacji celów:

 • racjonalne wykorzystywanie obiektu społeczno-kulturalnego,
 • wpieranie działań rozwijających przedsiębiorczość,
 • kreowanie polityki wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • wspieranie inicjatyw gospodarczych, kształcenie zawodowe,
 • współpraca z innymi organizacjami,
 • reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych.
 • działania wspierające i promujące produkty tradycyjne, kultywowanie rękodzieła ludowego,
 • organizowanie i stwarzanie warunków do integracji mieszkańców wsi i miast,
 • edukacja na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,
 • współorganizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, i rekreacyjnej,
 • uczestnictwo i wspieranie inicjatyw proeuropejskich,
 • przygotowanie środowisk lokalnych do współpracy z podobnymi jednostkami w pozostałych regionach Europy i innych części świata,
 • popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top