Klub Łowiecki „Zimorodek” w Poczopku

Poczopek 6/2C, 16-113 Szudziałowo
Nr KRS 0000306506 z dnia 21.05.2008

Obszar działania: kraj

Główne cele:

działania na rozwój łowiectwa przez:

  • ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego, w tym w szczególności na rzecz poprawy warunków bytowania zwierząt wolno żyjących,
  • ochronę, zachowanie różnorodności i wpływanie na właściwą liczebność populacji tych zwierząt,
  • wpływanie na możliwie wysoką kondycję osobniczą, poszczególnych gatunków zwierząt przy zachowaniu równowagi w środowisku przyrodniczym,
  • spełnianie potrzeb społecznych w zakresie obcowania z przyrodą, kultywowania oraz krzewienia tradycji, etyki i kultury łowieckiej.

Sposób realizacji celów:

  • wpływanie na tworzenie optymalnych warunków bytowania i ochrony zwierząt wolno żyjących,
  • współdziałanie z administracją rządową i jednostkami organizacyjnymi,
  • organizowanie szkoleń i pokazów z zakresu łowiectwa,
  • współpraca z lokalnymi społecznościami w szczególności ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi,
  • organizowanie polowań,
  • monitorowanie zagrożeń mających wpływ na środowisko, głownie na bytowanie zwierząt wolno żyjących oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top