Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Kol. Kuryły 3
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000112178 z dnia 11.05.2002
kontakt: 85 711 20 49; kuryly@poczta.onet.pl

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, naukowych, ekologicznych i innych służących rozwojowi województwa, zwłaszcza zaś przez turystykę,
 • pomoc swoim członkom w organizowaniu i prowadzeniu usług turystycznych,
 • wspomaganie procesów restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
 • zabieganie o pomoc finansową i rzeczową ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • tworzenie systemów finansowania i udzielania gwarancji kredytowych, w szczególności: spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, lokalnych funduszy inwestycyjnych i gwarancyjnych,
 • współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego, w tym mniejszości narodowych.

Sposób realizacji celów:

 • propagowanie idei agroturystyki,
 • gromadzenie, udostępnianie i upowszechniania informacji przede wszystkim turystycznej,
 • współpraca z osobami fizycznymi, instytucjami naukowymi, samorządami terytorialnymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granica w zakresie gromadzenia i wymiany informacji oraz doświadczeń w dziedzinie turystyki, zwłaszcza na terenach wiejskich,
 • propagowanie w środowiskach wiejskich koncepcji organizowania wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki, jako dodatkowego źródła dochodu rolników,
 • organizowanie kursów, wykładów, konferencji, zjazdów, wystaw,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjno – wydawniczej.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top