Podlaskie Stowarzyszenie „Axis Mundi” w Wierzchlesiu

Wierzchlesie 80;
16-113 Szudziałowo
Nr KRS 0000279440 z dnia 30.10.2012

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • promowanie i podejmowanie działań na rzecz zachowania spuścizny kulturowej i naturalnej Polski, a w szczególności Podlasia,
 • aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości narodowych i religijnych zamieszkujących teren Podlasia,
 • podejmowanie działań służących rozwojowi świadomości lokalnej, przedsiębiorczości i aktywności społecznej mieszkańców Podlasia,
 • działanie na rzecz młodzieży, kobiet, osób starszych, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych defaworyzacją ze względu na pochodzenie społeczne oraz
 • środowisk zagrożonych problemem uzależnień,
 • zaangażowanie w rozwój i kształtowanie życia kulturalnego i społecznego regionu,
 • działanie na rzecz rozwoju turystyki kulturowej i ekologicznej, jako formy promocji regionu,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Sposób realizacji celów:

 • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami,
 • współpraca z władzami państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, lokalnymi samorządami, administracją terenową, placówkami oświaty, środowiskami
 • naukowymi, zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi, a także związkami wyznaniowymi i kościołami,
 • prowadzenie ośrodka realizującego cele statutowe,
 • organizowanie warsztatów, konferencji, sympozjów i spotkań,
 • organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festiwali,
 • organizowanie wymian oraz warsztatów edukacyjnych, artystycznych, ekologicznych, kulturowych, a także sportowych,
 • prowadzenie akcji promocyjnych,
 • wspieranie inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców Podlasia, lub osób działających na rzecz tego regiony,
 • działalność wydawnicza.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top