Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich „Asman”

Kruszyniany 58;
16-200 Krynki
Nr KRS 0000329959 z dnia 20.05.2009
kontakt: 85 749 40 52

Obszar działania: świat

Główne cele:

  • promocja historii i kultury Tatarów Polskich,
  • ochrona tradycji, dóbr kultury i sztuki Tatarów Polskich.

Sposób realizacji celów:

  • działalność edukacyjna, wydawnicza, badawcza,
  • współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami,
  • działalność promocyjna w Polsce i zagranicą,
  • działalność animacyjna i usługowa na rzecz społeczeństwa.
  • Tworzenie i gromadzenie dokumentacji.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top