Sidrzańskie Towarzystwo Gospodarcze

ul. Rynek 5;
16-124 Sidra
Nr KRS 0000106052 z dnia 10.04.2002

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • popularyzacja zasad nowoczesnej gospodarki rynkowej,
 • ochrona praw członków stowarzyszenia,
 • współudział w inicjowaniu i koordynacji rozwoju gospodarczego gminy,
 • pomoc zainteresowanym w rozwoju agroturystyki,
 • pielęgnowanie tradycji kulturowych,
 • rozwój gospodarczy i społeczny gminy Sidra,
 • udzielanie pomocy prawnej i rzeczowej członkom stowarzyszenia,
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie działalności gospodarczej firm,
 • organizowanie życia koleżeńskiego członków stowarzyszenia.

Sposób realizacji celów:

 • popularyzacja wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych społeczeństwa gminy,
 • kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków,
 • współudział w inicjowaniu i koordynacji badań nad opłacalnością produkcji rolnej,
 • upowszechnianie wiedzy rolniczej i szerzenie kultury rolnej,
 • organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.,
 • kultywowanie tradycji ludowych,
 • popieranie i rozwijanie przedsiębiorczości,
 • współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagraniczny.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top