Sokólski Pododdział Kawalerii im. 10-tego Pułku Ułanów Litewskich

ul. Grodzieńska 1;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000270196 z dnia 19.12.2006

Obszar działania: kraj

Główne cele:

  • kultywowanie i kontynuowanie tradycji 10-go Pułku Ułanów Litewskich, a w szczególności IV Szwadronu tegoż pułku kawalerii i jazdy polskiej,
  • organizacja, współdziałanie, reprezentacja, udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych, uroczystościach o charakterze patriotycznym, kawaleryjskim,
  • współorganizowanie obchodów rocznic święta 10-tego Pułku Ułanów Litewskich,
  • organizowanie rajdów i imprez mających na celu upamiętnienie miejsc oraz tradycji związanych z walkami kawalerii polskiej,
  • organizacja turystyki konnej przyjaznej środowisku.

Sposób realizacji celów:

  • dobór kandydatów na członków pododdziału w celu wykształcenia z nich predysponowanej grupy ludzi do pełnienia funkcji w Szwadronie Jazdy RP,
  • podnoszenie wiedzy i praktycznych umiejętności jeździeckich i kawaleryjskich członków pododdziału na kursach i obozach szkoleniowych,
  • pozyskiwanie środków finansowych na działalność i osiąganie celów statutowych,
  • tworzenie warunków zapewniających funkcjonowanie pododdziału.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top