Stowarzyszenie Biebrzańskie „Od Nowa”

Plac Kościuszki 13;
16-150 Suchowola
Nr KRS 0000137980 z dnia 05.11.2002

Obszar działania: świat

Główne cele:

umożliwienie ludziom zauroczonym Biebrzą i działającym społecznie, gospodarczo i kulturalnie na jej rzecz – wspólnych spotkań i zorganizowanych działań, aby mogli urzeczywistnić swoje pomysły i plany.

Sposób realizacji celów:

  • ochrona wartości przyrodniczych i kulturalnych Doliny Biebrzy,
  • społeczna kontrola działań w zakresie ochrony przyrody na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego i w otulinie oraz ujawnienie nieprawidłowości w gospodarowaniu zasobami przyrody,
  • propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat unikalnej przyrody nadbiebrzańskiej,
  • uaktywnianie środowisk, samorządów lokalnych i pojedynczych ludzi do działania na rzecz ochrony Doliny Biebrzy i poprawy bytu jej mieszkańców,
  • gromadzenie funduszy na realizację celów towarzystwa.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top