Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Chorużowcach

Chorużowce 24;
16-315 Lipsk
Nr KRS 0000351048 z dnia 11.03.2010

Obszar działania: kraj

Główne cele:

  • wspieranie inicjatyw lokalnych i ponad lokalnych,
  • obrona praw, reprezentowanie interesów, działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet z terenu wsi.

Sposób realizacji celów:

  • nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z innym stowarzyszeniami działającymi na rzecz kobiet,
  • uczestnictwo w spotkaniach z innymi KGW, oraz władzami samorządowymi,
  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz produktów regionalnych i lokalnych,
  • współorganizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, i rekreacyjnej integrującej środowisko wiejskie,
  • pozyskiwanie środków,
  • organizowanie szkoleń, kursów,
  • włączanie biznesu w akcje charytatywne i kulturalne.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top