Stowarzyszenie „Idea w Drahle”

Drahle 16;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000599412 z dnia 28.01.2016

Obszar działania: kraj. Stowarzyszenie może działać poza granicami kraju.

Główne cele:

  • działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: sport, kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska i zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna.

Sposób realizacji celów:

  • wszechstronne wspieranie społecznej aktywności obywateli na rzecz sportu, kultury, edukacji, oświaty i ochrony zdrowia,
  • promocja ekologii, ochrony środowiska i zdrowego stylu życia,
  • integrowanie lokalnej społeczności,
  • inicjowanie organizowania form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • wzmacnianie więzi mieszkańców gminy z małą ojczyzną,
  • pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej,
  • współpraca na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
  • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy stowarzyszeniem i instytucjami zainteresowanymi,
  • wspieranie takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz innych.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top