Stowarzyszenie „Izba Regionalna” w Janowszczyźnie

Podjanowszczyzna 3/2;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000261155 z dnia 28.07.2006
Kontakt: 513 847 850

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • organizowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć i działań zmierzających do ochrony i ocalenia od zapomnienia wartości kulturowych,
 • podniesienie znaczenia lokalnej kultury ludowej,
 • promowanie lokalnych twórców kultury i sztuki,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • wspierania działalności świetlic środowiskowych,
 • informowanie społeczności lokalnej o integracji z Unią Europejską,
 • informowanie społeczności lokalnej o ich prawach „Poznaj Swoje Prawa”,
 • promowanie Janowszczyzny i okolic,
 • działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
 • ochrona naturalnego środowiska na terenie gminy Sokółka poprzez edukację ekologiczną,
 • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach statutowych,
 • integracja społeczności lokalnej,
 • wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, sportowych społecznych, gospodarczych mających na celu rozwój i promocję Janowszczyzny i okolicy,
 • wspieranie inicjatyw społecznych w działaniach na rzecz dobra publicznego oraz wspieranie grup marginalizowanych w szczególności kobiety, dzieci, młodzież, niepełnosprawnych, seniorów i bezrobotnych.

Sposób realizacji celów:

 • wykorzystywanie walorów przyrodniczych i tradycji,
 • animowanie mieszkańców do tworzenia projektów kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i ekologicznych,
 • działania z angażowaniem liderów życia gospodarczego, politycznego i kulturowego na rzecz wsi oraz współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 • pozyskiwanie eksponatów do izby i organizowanie warsztatów twórczych, edukacyjnych, i sportowych,
 • prowadzenie badań i opracowywanie raportów dotyczących środowiska lokalnego,
 • wsparcie finansowe.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top