Stowarzyszenie „Klub Miłośników Sidry”

ul. Kalwińska 5;
16-124 Sidra
Nr KRS 0000302138 z dnia 03.04.2008

Obszar działania: gmina

Główne cele:

 • wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego, oświatowego, sportowego i gospodarczego gminy Sidra,
 • wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie form aktywizowania mieszkańców do podejmowania działalności na rzecz gminy Sidra,
 • rozwijanie działalności statutowej w środowiskach młodzieżowych,
 • działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, propagowanie akcji, inicjatyw, technologii i rozwiązań ekologicznych.

Sposób realizacji celów:

 • działalność kulturalna, czyli działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów  i dóbr kultury,
 • współdziałanie z władzami administracyjnymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami,
 • wspieranie działań społecznych i zawodowych mieszkańców gminy Sidra,
 • prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i integracyjnej,
 • promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
 • działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
 • opinie i postulaty członków stowarzyszenia dotyczące rozwoju gminy Sidra.

 

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top