Stowarzyszenie Kupców i Handlowców „Sokół”

ul. Piłsudskiego 2A;
16-100 Sokółka
Nr KRS 0000034082 z dnia 07.08.2001

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • stanie na straży praw i interesów osób zajmujących się działalnością handlową i kupiecką,
 • przyczynianie się do popularyzacji małych form organizacyjnych handlu,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stawiającymi sobie analogiczne cele z organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • wspomaganie rozwoju handlu na terenie województwa,
 • popularyzacja wiedzy w zakresie organizacji prowadzenia handlu i zarządzania organizacjami handlowymi,
 • inspirowanie działań zmierzających do rozwoju handlu w warunkach gospodarki wolnorynkowej,
 • pomoc osobom rozpoczynającym działalność handlową,
 • stworzenie systemu wsparcia finansowego.

Sposób realizacji celów:

 • tworzenie systemu informacji,
 • organizowanie szkoleń, konsultacji i konferencji,
 • wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
 • współpraca z organizacjami o podobnych celach,
 • współdziałanie z samorządem lokalnym.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top