Stowarzyszenie „Pracownia Architektury Żywej” w Dąbrowie Białostockiej

ul. gen. N. Sulika 1;
16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr KRS 0000086703 z dnia 11.01.2010

Obszar działania: kraj

Główne cele:

 • zachowywanie naturalnej bioróżnorodności i stabilności ekosystemów,
 • ochrona dziko żyjących gatunków i ich siedlisk.

Sposób realizacji celów:

 • bezpośrednie działanie na rzecz ochrony i odtwarzania przyrody, zasobów środowiska naturalnego i kulturowego,
 • współdziałanie z władzami publicznymi, instytucjami i organizacjami w planowaniu zrównoważonego zarządzania i użytkowania zasobów przyrody,
 • animowanie działań wspólnot lokalnych i grup partnerskich,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • upowszechnianie wiedzy i informacji służących rozwijaniu świadomości ekologicznej,
 • zarządzanie ochrona przyrody i środowiska,
 • organizowanie szkoleń, warsztatów,
 • organizowanie i prowadzenie kwalifikowanej turystyki przyrodniczej,
 • doradztwo, badania i analizy, opracowywanie ekspertyz,
 • działalność wydawnicza.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top