Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo

ul. Bankowa 1;
16-113 Szudziałowo
Nr KRS 0000252656 z dnia 21.03.2006
Kontakt: 85 722 14 04

Obszar działania: świat

Główne cele:

 • integracja środowiska lokalnego,
 • wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców gminy,
 • pomoc w zapewnieniu godziwych warunków życia mieszkańców gminy, a zwłaszcza osób samotnych i w podeszłym wieku,
 • promocja środowiska lokalnego, w tym poprzez wydawanie miesięcznika „Nasza Gmina”,
 • rozwój kultury i wspieranie placówek kulturalno – oświatowych,
 • przyznawanie stypendium uzdolnionej młodzieży z terenu gminy Szudziałowo,
 • promowanie wiedzy o Unii Europejskiej w środowisku wiejskim,
 • działalność na rzecz zachowania walorów ekologicznych i przyrodniczych gminy,
 • prowadzenie działalności charytatywnej.

Sposób realizacji celów:

 • organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, oraz organizowanie zbiórek pieniężnych, pozyskiwanie sponsorów i członków wspierających,
 • współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi instytucjami,
 • upowszechnianie wiedzy na temat Szudziałowa.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top