Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Harasimowicze „Nasza szkoła”

Harasimowicze 5;
16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr KRS 0000109555 z dnia 25.04.2002

Obszar działania: świat

Główne cele:

wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi: Harasimowicze, Jaczno, Chilmony i Ostrowie, oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Sposób realizacji celów:

 • prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych,
 • działalność kulturalna, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 • organizowanie pomocy i opiek dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 • organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
 • wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,
 • organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury i rozwoju gospodarczego wsi: Harasimowicze, Jaczno, Chilmony i Ostrowie,
 • popularyzacja rolnictwa ekologicznego,
 • ochrona przyrody i krajobrazu,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top