Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość życia”

ul. Solidarności 1;
16-200 Dąbrowa Białostocka
Nr KRS 0000101679 z dnia 21.03.2002

Obszar działania: kraj

Główne cele:

działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Sposób realizacji celów:

  • inicjowanie i występowanie z wnioskiem o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspokojenie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji kompleksowej, edukacji, opieki, udziału w kulturze i rekreacji oraz integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawa,
  • inicjowanie i występowanie z wnioskiem o uregulowanie prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym, a także organizowanie różnorodnych form doradztwa i opieki prawnej,
  • tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i grup w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego,
  • zachęcanie różnych osób do podejmowania działań w charakterze wolontariuszy, tworzenie warunków dla ich działalności.

Zostań naszym subskrybentem

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółkatel: +48 85 711 08 11
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

rachunek bankowy starostwa:
32 8093 0000 0013 9016 2000 0010

Godziny pracy urzędów

poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Klientów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków do Starostwa Powiatowego w Sokółce z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 8, przyjmuje:

Starosta Sokólski, Wicestarosta oraz Sekretarz:
w poniedziałki w godz. 08.00-12.00 oraz w godz. 15.30 – 17.00*

Dyrektorzy Wydziałów Starostwa lub wyznaczeni przez nich pracownicy:
w dniach pracy urzędu w godz. 7.30-15.30 oraz w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00*

W przypadku, gdy wyznaczony dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, klienci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

Klienci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy Starostwa tj. w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod nr tel. 85 711 08 76.

Scroll to Top